Svenska dagen i Tölö specialiseringsgymnasium

Finland är ett tvåspråkigt land och för att verka för den finlandssvenska befolkningens sammanhållning firar man Svenska dagen den sjätte november. Samtidigt firar man i Sverige Gustav Adolfsdagen.Man har firat Svenska dagen första gången år 1908. I vår skola firar man den ju inte, men på svenskspråkiga skolor har de vanligen …