Svenska dagen i Tölö specialiseringsgymnasium

Finland är ett tvåspråkigt land och för att verka för den finlandssvenska befolkningens sammanhållning firar man Svenska dagen den sjätte november. Samtidigt firar man i Sverige Gustav Adolfsdagen.

Man har firat Svenska dagen första gången år 1908. I vår skola firar man den ju inte, men på svenskspråkiga skolor har de vanligen fester och tillställningar för att fira den här dagen. Fast vi bildkonstgymnasister har ingen riktig fest här i vår skola, hade vi möjligheten att festa i Tölö specialiseringsgymnasium.

Så vår språklärare Maiju Silén och sju glada elever gick på Tölö och festade där. I Tölö specialiseringsgymnasiums aula lyssnade vi till exempel på dikter och kör, sträckte på oss och sjöng Modersmålets sång. Det var jätteroligt och intressant!

> Anette Tuominen, medlem i mediateamet