Koepäivien kiireitä valokuvaluokassa

Valokuvaus 1 -kurssilaiset rakensivat portfolioita kurssilla tekemistään vedoksista ja pohtivat kirjallisesti ja yhdessä keskustellen kurssilla oppimaansa. Valokuvaus 4 -kurssilla rakennettiin portfoliot sähköiseen muotoon. Koepäivänä opiskelijat kommentoivat toinen toistensa portfolioita ja kuvaustehtävien antia.