Juuri korkeakouluopintonsa aloittaneet alumnimme innostivat abeja

Koulumme opot järjestävät abeille monta mahdollisuutta tutustua jatko-opintovaihtoehtoihin. Yksi suosituimmista tavoista on osallistua perinteiseen jatko-opintopaneeliin, jossa esiintyy Torkkelin viime tai edelliskevään ylioppilaita. Tällaista paneelimuotoista tilaisuutta ehdotti jo vuosia sitten eräs opiskelijamme, ja opot tarttuivat heti ideaan. Onkin aina kiinnostavaa ja innostavaa kuulla, minne entiset tossut päätyvät opinnoissaan ja elämässään. Niin …