“Saako sinutella vai täytyykö teititellä?” – Torkkelin abit Tiedekulman kieliaiheisessa tapahtumassa

Suomen kielen opettajia ja opiskelijoita. Kolmas oikealta viime kevään ylioppilas ja nykyään suomen kielen opiskelija Pihla, joka tuli tapaamaan meitä työpajaan.

Keskiviikkona 3.10. Torkkelin ÄI9-kurssilaiset vierailivat Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Päivän teema “Sinä vai te? Puhuttelu meillä ja muualla” sopi oivallisesti ÄI9-kurssin ohjelmaan ja herätti paljon ajatuksia sinuttelun ja teitittelyn merkityksestä suomalaisessa puhekulttuurissa.

Ensin ohjelmassa oli tunnin mittainen “Saako sinutella vai täytyykö teititellä?” -paneelikeskustelu, johon myös torkkelit aktiivisesti osallistuivat. Panelisteina toimivat erityisasiantuntija Marianne Laaksonen Kotimaisten kielten keskuksesta, tapakouluttaja Kaarina Suonperä, Ylen toimittaja ja kirjailija Matti Rönkä, Atomirotta-yhtyeen solisti Mikko Sarjanen sekä suomen kielen dosentti Hanna Lappalainen Helsingin yliopistosta. Paneelin vetäjänä oli professori Pirkko Nuolijärvi.

Mielenkiintoisen paneelikeskustelun jälkeen vuorossa oli kieliaiheinen työpaja, jonka vetäjinä olivat Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelijat. Etukäteen tehdyn havainnointitehtävän pohjalta torkkelit pääsivät kokeilemaan erilaisia puhuttelutapoja ja keskustelemaan sekä toistensa että useiden kielen asiantuntijoiden kanssa.

Paneelin ja työpajan jälkeen tultiin siihen lopputulokseen, että puhuttelulla on olennainen merkitys ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Enemmistö Torkkelin abeistakin tunsi esimerkiksi teitittelyn tulevan puheeseen jo luonnostaan.

TEKSTI: Maija Tuomala, abiturientti
KUVAT: Valtteri Hiltunen, abiturientti, mediatiimi