Kertomuksia ihmisestä

Äidinkielen ja kirjallisuuden 6-kurssin “Nykykulttuuri ja kertomukset” opiskelijoista suurin osa opiskelee myös joko Kuvajournalismin (VAL3) tai Dokumenttielokuvan (ELO4) kurssilla. Sanallista ja kuvallista ilmaisua yhdistetään kurssien reportaasi- tai dokumenttitehtävässä. Ilmiöjakson teemasta “Ihminen” rajasimme yhteisiksi aiheiksi kulttuurin ja yhteiskunnan. Seuraavassa Annika kertoo, millä tavalla hän on työskennellyt saman tehtävän parissa kahdella eri kurssilla. 

Äidinkielen ja valokuvan yhteisillä ilmiökursseilla on tehty reportaasia, jonka toisena aiheena on kulttuuri. Reportaasin tekstiosio valmistuu äidinkielen tunneilla, kun taas valokuvan tunneilla tehdään reportaasin kuvat ja harjoitellaan taittoa. Valitsin oman reportaasin aiheeksi tyylin, joten haastattelin muutamaa kaveriani Torkkelista reportaasia varten. Haastatteluissa pyysin kavereitani kertomaan esimerkiksi, millainen heidän tyylinsä ja mitä tyyli merkitsee heille. Myöhemmin kirjoitan haastattelujen avulla lopullisen tekstin reportaasiin.

Haastattelujen ohessa otin myös kavereistani kuvia, joissa näkyy heidän tyylinsä. Kuvien ottamisen jälkeen olen muokannut Photoshopilla kuvia. Photoshopin avulla saan kuvien väreistä vahvempia ja voin esimerkiksi lisätä kuviin vinjetin, jolloin kuvista tulee näyttävämpiä ja dramaattisempia. Samalla muokattujen kuvien ja neutraalin tekstin välille syntyy kiinnostava kontrasti. Myöhemmin kuvat ja teksti yhdistetään ja taitto viimeistellään, jolloin reportaasista tulee hieno kokonaisuus.

Annika Pulkka