Kertomuksia ihmisestä

Äidinkielen ja kirjallisuuden 6-kurssin “Nykykulttuuri ja kertomukset” opiskelijoista suurin osa opiskelee myös joko Kuvajournalismin (VAL3) tai Dokumenttielokuvan (ELO4) kurssilla. Sanallista ja kuvallista ilmaisua yhdistetään kurssien reportaasi- tai dokumenttitehtävässä. Ilmiöjakson teemasta “Ihminen” rajasimme yhteisiksi aiheiksi kulttuurin ja yhteiskunnan. Seuraavassa Annika kertoo, millä tavalla hän on työskennellyt saman tehtävän parissa kahdella eri kurssilla.  Äidinkielen …