Monipuolinen jatko-opintopaneeli

jatko-opintopaneeli218. päivänä marraskuuta huipentui Helsingin kuvataidelukion jokavuotinen jatko-opintopaneeli. Abiturientit kokoontuivat kuuntelemaan viime vuonna valmistuneiden tossujen lukion jälkeisistä jatko-opinnoista. Paneelin ajatuksena on tuoda opiskelijoita puhumaan jatko-opinnoistaan, jotka ovat päässeet suoraan kouluun lukiosta valmistumisen jälkeen.

Tänä vuonna esiintymässä oli kuusi entistä Helsingin kuvataidelukion opiskelijaa, joiden jatko-opintosuunnat erosivat toisistaan. Jatko-opintopaneelin esiintyjissä oli muun muassa maisema-arkkitehtuurin, oikeustieteellisen, yhteisöpedagogian ja automaatiotekniikan opiskelijoita, minkä vuoksi kokoonpano oli erittäin monipuolinen.

Esiintyjät kertoivat hakuprosesseista kouluihin, valmistautumisesta pääsykokeisiin, eroista lukion ja yliopiston välillä ja painottivat korkea-asteen opiskelun joustavuutta, aikataulutusta, opintojen spesifisyyttä ja työllistymistä.

Jatko-opintopaneeli on mukava ja hyödyllinen tapahtuma, sillä esiintyjät kertovat abiturienteille tärkeitä vinkkejä. He myös kertovat omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan abiturienttina, minkä vuoksi katsoja ymmärtää, että jatko-opinnoista päättäminen on vaikeaa jokaiselle.

jatko-opintopaneeli1TEKSTI Veera Koskela, abiturientti
KUVAT Henna Salo, mediatiimi