Lähdemme CERNiin, JEE!

CERNiin lähtevistä abeista yksi puuttuu kuvasta, samoin opettaja Matti. Lähden marraskuun lopulla viiden abiturientin kanssa tiedeleirikouluun CERNiin. CERN on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, jossa tutkitaan aineen perusolemusta ja perusvuorovaikutuksia. Se sijaitsee osittain Ranskan, osittain Sveitsin puolella. CERNissä on maailman suurin ja tehokkain hiukkaskiihdytin. Kiihdyttimessä törmäytetään varauksellisia hiukkasia tai hiukkasryppäitä suurella nopeudella …