Koepäivien kiireitä valokuvaluokassa

Valokuvaus 1 -kurssilaiset rakensivat portfolioita kurssilla tekemistään vedoksista ja pohtivat kirjallisesti ja yhdessä keskustellen kurssilla oppimaansa. Valokuvaus 4 -kurssilla rakennettiin portfoliot sähköiseen …

Frankfurt–Helsinki-yhteistyö jatkuu jo viidettä vuotta

Lokakuussa kahdeksan saksalaista tyttöä opettajineen saapui kouluumme vierailemaan. Vierailu on jatkoa keväällä alkaneelle yhteistyölle, jonka puitteissa olemme tutustuneet saksalaiseen kulttuuriin ja koulunkäyntiin. “Väliaika”-näyttely …

Torkkelin mediatiimi esittäytyy

Jo parin vuoden ajan ovat opettajamme rehkineet lukiomme toimintaa avaavien blogien Hetkiä ja kuvakulmia sekä Kuvavirta kanssa. Hienoa työtä on saatu aikaan …

Grusse aus Frankfurt!

Kuvatataidelukiolaisia Frankfurtissa tutustumassa Yoko Onon käsitetaiteelliseen maailmaan

Maailma ympärillämme on kaunis

Open publication – Free publishing – More opiskelija Journalistisen valokuvauksen kurssilla tehtiin huomioita omasta lähiympäristöstä. Helena Ikonen pohti työssään kuvien valtaa ja …

Taidetta ja tikku-ukkoja

Kuvataiteen erikoistehtävälukion työhönottopolitiikassa ei opettajien omia taiteellisia ansioita kovin tarkasti arvioida. Tällainen menettely on toki järkevää, koska moni meistä ei suoraan opeta …

Valokuvia

Syksyn ensimmäisessä jaksossa valokuvauksen peruskurssilla työskenneltiin pimiössä. Valokuvauksen perusteet tulevat tutuksi mustavalkokuvauksen parissa ja punavalossa valokuvien vedostamisessa on todellista magiaa…. > Katja …