21. päivän iltaluukku: “Joku voi tulla ikkunan taa”