Nasujaiset vai sittenkin pelkästään Asujaiset?

Asujais-tapahtuman aluksi tutorit leikittivät ykkösiä.

Tänä vuonna Torkkelissa aloitettiin uusi perinne: “Asujaiset”. Helsingin kaupunki on jo pitkään halunnut kitkeä jopa väkivaltaiseksi äityneen nasujaisperinteen lukiosta, joten se sponsoroi tänä vuonna pitsaa sillä ehdolla, että koulu järjestää omat nasujen korvikkeensa. Tapahtumaa alettiin siis suunnitella jo viime keväänä kysymällä silloisilta ykkösiltä, mitä tapahtumassa pitäisi olla. He halusivat tapahtumaan leikkejä ja pelejä, ja vähitellen Torkkelin Asujaiset alkoivat muodostua.

Tapahtuman nimi on väännös perinnetapahtuma nasujaisten nimestä ja viittaa luokkien väliseen yhteiseen pukeutumiseen. Jokainen kakkosryhmä keksi teeman, jonka mukaan niin kakkoset kuin saman kirjaimen ykkösryhmä pukeutuivat. Lisäksi ohjelmistossa oli erilaisia pelejä ja leikkejä, joita kakkoset olivat suunnittelemassa. Tämä kaikki on kuitenkin hyvin erilaista toimintaa verrattuna nasuihin, jotka on tunnettu kännäilystä ja sotkemisesta, mutta myös tutustumisesta ja yhteisöstä. Onko Asujaisista oikeaa vastustajaa nasujaisille?


Toimitus haastatteli muutamaa Torkkelin ykköstä Asujaisista. Moni heistä nautti tapahtumasta, etenkin pukeutumisesta. Toisia kuitenkin jäi harmittamaan, että kakkoset olivat valinneet teeman mutta eivät pukeutuneet sen mukaisesti. Suurin osa kuitenkin tykkäsi itse pukeutua, tai ainakin olisi halunnut.

Tänä ja viime vuonna Torkkelin opiskelijat (koulun ulkopuolisella ajalla ilman minkäänlaista yhteyttä Helsingin kuvataidelukioon) eivät järjestäneet ollenkaan nasuja koronan takia. Nyt koulussamme on siis kaksi ikäluokkaa, jotka eivät tunne perinnettä henkilökohtaisesti. Nasujaisten sääntöjen mukaan he eivät myöskään saa nasuttaa, eli Wikipedian mukaan “kiusata lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita”. Mikä on siis nasujaisten tulevaisuus?

Kysyessämme nasuista ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, kukaan haastatelluista ei sanonut haluavansa niitä. Muutamat olivat perinteen suhteen neutraalilla kannalla, mutta enimmäkseen siksi, että ne ovat perinne. He olisivat halunneet nähdä, millainen tämä paljon puhuttu lukioriitti on, mutta eivät olleet kovin pettyneitä nasujaisten peruuntumisesta. Monet olivat kuulleet siitä, miten överiksi tapahtuma yleensä menee. Väkivalta, nöyryytys ja ruuan tuhlaus eivät houkuttele ykkösiä.


Lukiokulttuuri yleisesti perustuu pitkälti ylempien luokka-asteiden palvontaan ja ajatukseen, että he ovat jotenkin ylempiarvoisia kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat. Tätä vahvistetaan muun muassa nasujaisrituaaleilla, joissa ykköset laitetaan tekemään nöyryyttäviä asioita ylempien luokka-asteiden katsoessa vierestä. Huonoista tuntemuksista syntyy koston kierre, eli ihmiset tahtovat toistaa kokemansa häpeän seuraaville ikäluokille. Kakkoset ja abit, jotka tuntevat koulun ja sen normit, ovat tapahtumassa valta-asemassa ykkösiin. Ykköset ovat uudessa paikassa ja tahtovat sopeutua joukkoon, joten heitä on helppo kiusata tapahtumassa ryhmäyttämisen varjolla. Nasut vain syventävät kuilua eri vuosikurssien välillä.

Asujaisten kummiluokkaidea oli täsmälääke nasujaisia vastaan. Yhteinen pukeutumisteema yhdistää, ja yhdessä leikkiminen saa toisen vuoden opiskelijat vaikuttamaan helpommin lähestyttäviltä. Se luo tunteen, että me kaikki olemme vain ihmisiä ja voimme olla ystäviä, vaikka olemmekin eri vuosikursseilta. Moni ykkönenkin sanoi nauttineensa yhteisistä leikeistä ja peleistä.

Asujaiset eivät olleet tunnelmaltaan samanlaiset kuin nasujaiset – niin hyvässä kuin pahassa. Kouluajalla tapahtuvaa parin tunnin mittaista leikkimistä on vaikea verrata illalla tapahtuviin rituaaleihin, joten estävätkö ne edes nasuihin haluavia menemästä nasuihin?

Ehkä. 

Jotta Asujaisista tulee perinne, joka oikeasti kiinnostaa, se edellyttää kaikkien osallistumista ja osallistamista. Asujaisten on kuitenkin tarkoitus yhdistää, ei luoda kuiluja. Ehkä siten nasujaisetkin vaipuvat unholaan, ainakin Torkkelissa.

TEKSTI Ässä Parviainen, mediatiimi
HAASTATTELUJEN SUUNNITTELU JA AVUSTUS TEKNISESSÄ TOTEUTUKSESSA Marga Herrmans, mediatiimi
KUVAT Arina Maslennikkova ja Tuure Tuononen, mediatiimi

Haastatellut ykköset: Dalia 21B:ltä, Sıla 21D:ltä sekä Onerva, Niia, Emmi ja Adetta 21C:ltä