Kirjavinkkauksia: Historiaa, nykyaikaa ja scifiä!

Äidinkielen ja kirjallisuuden 5. kurssilla opiskelijoilta kyseltiin, mitä kirjallisuus heille merkitsee ja mikä yksittäinen teos on tehnyt heihin erityisen vaikutuksen. Näin Frida, Ninni ja Pirta vastasivat. Heille merkitykselliset teokset sijoittuvat sadan vuoden päähän, nykyaikaan sekä tulevaisuuteen. “Sata vuotta sitten eläneiden nuorten elämä on samalla niin kaukaista ja samaistuttavaa” Kirjallisuus ei …