Torkkelin opettajat ja Tanskan kuninkaallisen taideakatemian arvoitus

Helsingin kuvataidelukion kuvataideopettajat Tuttu Sillanpää, Hanna Pusa ja Loviisa Kangas ovat jo pidempään suunnitelleet muotoiluun liittyvää yhteispohjoismaista taidekasvatusprojektia. Tunne Työ -hanke tarjosi mahdollisuuden tämän projektin käynnistämiseen. Lähdimme kolmen opettajan voimin keväiseen Kööpenhaminaan luomaan kontakteja ja jatkokehittelemään kansainvälistä muotoilukurssia.

Suunnittelimme matkan Kööpenhaminaan erityisesti taide-ja muotoilukasvatuksen, alumnitoiminnan kehittämisen sekä pohjoismaisen koulutusyhteistyön näkökulmasta.  

Vierailimme useissa Kööpenhaminan taidemuseoissa ja gallerioissa sekä taideoppilaitoksissa. Anti oli runsas ja inspiroiva. Tapa tehdä asioita on sopivasti erilainen ja herätti meissä paljon uusia ajatuksia ja keskustelua. Monista kohtaamisista projektiemme kannalta merkittävimmiksi nousivat Designmuseum Danmark ja Det Kongelige Danske Kunstakademi. 

Designmuseum Danmarkissa tapasimme museopedagogi Gitte Copenhagenin, joka perehdytti meidät museon pedagogiseen toimintaan, muotoilukasvatuksen tulokulmiin sekä opiskelijayhteistyön muotoihin. Museon avulla löytyisi myös mahdollisia yhteistyölukioita, joiden tavoittaminen tuntuu muuten olevan kiven alla. Museon upeiden pysyvien kokoelmien lisäksi perehdyimme Bauhaus-näyttelyyn sekä käynnissä olleeseen koululaisten työpajaan

Ville Laurinkoski esitteli meille oman kandityönsä performanssin valmistelua.

Matkan ilahduttavin ja lämpimin kohtaaminen oli Tanskan kuninkaallisessa taideakatemiassa (Det Kongelige Danske Kunstakademi), jossa saimme oppaaksemme koulumme alumnin Ville Laurinkosken.  

Oli palkitsevaa nähdä, kuinka lukiostamme valmistunut opiskelija on löytänyt oman vahvuutensa ja suunnan monien mahdollisuuksien taidekentällä. Esittelykierroksella Ville korosti, kuinka meidän lukiomme antaa hyvän pohjan ja ponnistuslaudan luovan alan opinnoille.

Matkan jälkeen suunnitelmamme on kehittää alumnitoimintaa esimerkiksi pienten videotervehdysten muodossa. Nykyisille opiskelijoille olisi valaisevaa kuulla alumnien suulla, miten kuvataidelukio valmistaa ja valmentaa mahdollisiin tuleviin taideopintoihin. Näin välittyisi myös mahdollisuuksien kirjo positiivisten ja motivoivien esimerkkien välityksellä. Missä kaikkialla entiset torkkelit opiskelevat ja vaikuttavat, millaisia opinahjoja ja opintomahdollisuuksia on tarjolla? Entä minkälaista on hypätä uuteen maahan ja kulttuuriin? 

Desingmuseon kautta löytyy varmasti sopivia kontakteja tulevaa lukioyhteistyötä silmällä pitäen. Jo museon muotoilupedagogiikkaan tutustuminen toi ajatuksia koulumme muotoilukurssien kehittämiseen, ja tulevat vierailut opiskelijoiden kanssa kantavat hedelmää tulevaisuudessakin.

Teksti: Hanna Pusa, Loviisa Kangas ja Tuttu Sillanpää 

Kuvat: Loviisa Kangas