20. luukku: Joululehti

Lina Herrmans ja Jenny Tallberg, mediatiimi