Haaga-Heliassa opiskellaan myös englanniksi

Toukokuun puolivälissä kävimme opon ja englannin ilmiökurssin kanssa Haaga-Heliassa tutustumassa kansainväliseen opiskeluun Suomessa. Koulua meille esitteli opiskelijat Leroy ja Anton, joista kumpikin opiskelee Haaga-Heliassa englannin kielellä.

Koulu on kansainvälisesti aktiivinen, ja sillä on paljon kansainvälisiä opiskelijoita sekä opettajia. Myös vierailevia alan ammattilaisia esiintyy kursseilla. Vaikka Haaga-Helia onkin pääasiassa kulttuurin ja viestinnän, kaupallisen koulutuksen, matkailun ja ravitsemusalojen koulu, niin silti kumpikin opiskelijoista sanoi taiteellisuuden ja visuaalisen ajattelun olevan hyödyksi näillä aloilla.

Saimme myös esittelyä 3D-printtauksesta ja mallinnuksesta eräältä opettajalta. Vaikka koulussa ei ollut taidelinjoja, taiteeseen liittyviä kursseja löytyi. Koulussa kannustetaan vaihto-opiskeluun sekä alaan tutustumiseen ja työharjoitteluvaiheen suorittamiseen ulkomailla. Antonin mukaan jopa 80 % opiskelijoista lähtee vaihto-opiskeluun tai suorittaa työharjoittelujakson ulkomailla. Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka Suomenkin kouluista löytyy niin paljon kansainvälistä toimintaa ja mahdollisuuksia opiskella aloja enemmän kansainvälisessä ympäristössä.