Ilmiö!

5. jakso alkoi tiistaina 10.4.2018 ja pitää sisällään uudenlaista, kokeilevaa opiskelua. Yli vuosi sitten valittiin kaksi laajaa ilmiötä oppimisen kohteiksi:

1. IHMINEN, IHMISYYS JA IHMISOIKEUDT
2. OMAT VALINNAT, ELÄMÄNHALLINTA JA HYVINVOINTI

Kuvataidelukion ilmiöpohjaisessa opiskelussa korostuu oppiaineiden välinen yhteistyö. Tiedonaloilta ja taideopetuksesta kumpuavat näkökulmat täydentävät toisiaan ja synnyttävät myös kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastauksia.

Kakkosvuoden opiskelijat valitsivat 2–3 kurssin paketteja, joissa ilmiöitä opiskellaan oppiaineiden yhteisten tavoitteiden pohjalta. Ykkösvuoden opiskelijoiden kursseilla työskennellään väljemmin tavoitteena etsiä uusia yhteistyön muotoja opettajien ja aineiden välille. Opiskelijoita rohkaistaan kokeilemaan uusia keinoja tiedon visualisointiin, mikä littyy koulumme omaan hankkeeseen “Digitaalinen visuaalinen oppiminen”.

Seuraa ilmiöjakson uutisia täältä koulun verkkolehdestä!