Mitä on valomaalaus?

Koulussamme on tehty valomaalauksia jo yli vuoden verran. Tänäänkin avoimien ovien ohjelmassa on työpaja, jossa kaikki halukkaat voivat osallistua valomaalaukseen.

Valomaaalauksessa tallennetaan valon liikettä. Pitkällä valotusajalla itse kohde, esimerkiksi ihminen, ei näy vaan ainoastaan valo. Salamavalolla sitten puolestaan voidaan pysäyttää liike, jolloin saadaan myös kohde esiin.

Jännittävintä valomaalauksessa on se, ettei lopputulosta voi koskaan tietää. Valo ja aika työstävät ikään kuin itsekseen osan taideteoksesta. Prosessia voi vain ohjata suurpiirteisesti. Valomaalauksessa on mahdollista leikkiä loputtomiin: se on mielikuvitusta ruokkiva väline.

Ida Salmista ja Jani Jukosta, meditiimin opiskelijajäseniä, haastatteli äidinkielenopettaja Maarit Nopsanen