Vierailijoita Oslosta ja Michiganista

Perjantaina 28.3. saimme vieraita Norjasta, Oslon kaupungin opetushallinnosta. Vieraita kiinnosti erityisesti, miten opiskelijahuolto toimii, millaista täydennyskoulutusta opettajat saavat ja miten suomalaisissa kouluissa hyödynnetään PISA-tuloksia. Myös Wilma-sovellusta esittelimme heille. Keskiviikkona 2.4. koululle saapui ryhmä opettajia Michiganista Yhdysvalloista. He olivat kiinostuneita suomalaisesta koulutusjärjestelmästä kokonaisuudessaan, ja sen takia he tutustuivat viikon aikana eri …