Kestävän kehityksen -ohjelma sai jatkoa Torkkelissa

OKKA-säätiön myöntämä KESTÄVÄN KEHITYKSEN -sertifikaatti sai jatkoa

Torkkelissa vietettiin jännittävää päivää 13. joulukuuta 2013, kun Maritta Tammio suoritti asiaan kuuluvaa auditointi eli ulkoista arviointia oppilaitoksemme kestävän kehityksen ohjelman toteutumisesta.

Auditointiin kuuluivat ulkoisiin puitteisiin tutustuminen ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan haastattelut.

auditointi2013

KUVA: Maritta Tammio haastattelee opiskelijoita kestävän kehityksen asioista

Raportista poimittua:
“Opetuksen lisäksi tuetaan hyvinvointia: hyvinvointi on oppimisen edellytys.”
“Opiskelijoitten ideat tulevat kuulluksi.”
“Lukiossa on vahva ympäristönäkökulma ja yhteisöllisyys.”
“Kestävä kehitys kulkee läpäisynä eri oppiaineissa.”

Kestävän kehityksen ohjelmasta kertova taulu II-kerroksessa muistuttaa meitä näistä koulumme arvoista päivittäin.

Carla Urbano
Ympäristö-ja yhteisötiimin vetäjä