Nordiska gäster på Torkelsbacken

Marit Roland

För en tid sedan besökte både den norska konstnären och konstpedagogen Marit Roland och den danske statistikstuderanden Laurits B. Møller svenska lektioner i vår skola.

Marit berättade om projekt som hon varit med om i sin hemstad Trondheim. Genom videoklipp fick vi ta del i processen som hade resulterat i en imponerande ateljé med glasväggar och plankgolv byggd helt av återvunnet material. Marit visade oss också bilder av sina verk där hon hade experimenterat med olika stilar och tekniker. Hon uppmanade även oss att modigt söka nya synvinklar på konst. Om du inte fick möjlighet att vara med på den här lektionen och lyssna på presentationen på vacker och tydlig norska kan du ändå gå in på Marits hemsida www.maritroland.no och ta en titt på bilderna.

Laurits B. Møller

Laurits i sin tur presenterade Danmark i form av trevliga grupparbeten där eleverna fick testa sina kunskaper i danska språket och Danmark i allmänhet. Det danska nummersystemet väckte en hel del förvåning hos eleverna och Laurits belyste oss t.ex. att 50 är halv-fems eller 2 ½ x 20 och 70 är halv-treds eller 3 ½ x 20. Plötsligt kändes numren på svenska väldigt lätta! Och många fick också märka att det går att förstå danska på basen av svenskan, det är ju frågan om nära besläktade språk. Lautits B. Møllers besök var en del av Svenska nu – verksamheten (se gärna www.svenskanu.fi).

> Lektorerna Nakari & Skyttä