Syrjinnästä vapaa Torkkeli

Helsingin kuvataidelukio julistautui syrjinnästä vapaaksi alueeksi muutama vuosi sitten. Torkkeli on edelleen ainoa julistautuneiden joukossa oleva lukio.
Missä on ihmisiä, on myös syrjintää. Torkkelikaan ei pysty takaamaan kaikille tasapuolisia mahdollisuuksia opiskella. Esimerkiksi liikuntarajoitteisten opiskelu ei kahdessa vanhassa rakennuksessa ole käytännössä mahdollista. Kysymys onkin halusta: Helsingin kuvataidelukion väki haluaa aktiivisesti toimia syrjintää vastaan.
Syrjinnän rakenteet ovat kuitenkin syvällä ihmisyydessä. Jotta maailmassa pysyy jotenkin järjissään, tarvitaan luokittelua ja tyypittelyä. Elämää helpottaa se, että ihminen tietää, miten lapset tyypillisesti käyttäytyvät tai minkälaisista asioista äidinkielenopettaja on tyypillisesti kiinnostunut. Tyypeistä tulee ongelma, kun ne muuttuvat stereotyypeiksi, jotka estävät meitä kohtaamasta ihmisiä luokittelujemme takana.
Stereotyypit ovat vaarallisia, sillä ne lisäävät ennakkoluuloja. Ennakkoluulot puolestaan lisäävät syrjintää. Harmiton vitsi ei välttämättä olekaan harmiton, jos se osallistuu stereotypioiden rakentamiseen.

> Satu Erra
Helsingin kuvataidelukiossa on tällä hetkellä käynnissä Ihmisoikeudet ja sarjakuva -kurssi, jonka teemana on syrjintä. Kurssin aikana tuotetut sarjakuvat tavoittelevat syrjinnästä vapaata kaupunkia.

Comments are closed.