Taidetta ja tikku-ukkoja

Kuvataiteen erikoistehtävälukion työhönottopolitiikassa ei opettajien omia taiteellisia ansioita kovin tarkasti arvioida. Tällainen menettely on toki järkevää, koska moni meistä ei suoraan opeta kuvan tekemistä. Ammatillista arkea saattaisi kuitenkin helpottaa edes kelvollinen piirustustaito. Itse olen surkea piirtäjä. Urheasti joudun kerrasta toiseen demonstroimaan historiallisia muutoksia tikku-ukkopedagogiikallani oppilaiden seuratessa huvittuneina visuaalisesti säälittävien tuotoksien …